B. Kedzierska, The Role of Audiovisual Means in Lifelong Learning, Audiovisual Anthropology: Theory and Practice International Conference, pp.269-274, 2008.

B. Kedzierska, Kompetencje informacyjne w kszta?ceniu ustawicznym, IBE Warsaw, 2007.

B. Kedzierska and M. Frankowicz, New Information and Communication Technology and Changing Roles of Teachers. (In:) Information & Communication Technology in Natural Science education ? 2006 EU Sixth Framework Programme, International research Project, ARiSE, pp.35-38, 2006.

B. Kedzierska, Kompetencje informacyjne w kszta?ceniu zawodowym, Przedsi?biorstwo w rozwoju zawodowym pracowników, pp.131-139, 2007.