S. Henriksson, Datapolitikens död och återkomst Infrastruktur för informationssamhället: Teknik och politik, Nutek, 1995.

J. Annerstedt, Staten och datorerna: En studie av den officiella datorutvecklings-och datorforskningspolitiken. Kommittén för forskningsorganisation och forskningsekonomi (FEK), 1969.

J. Annerstedt, L. Forssberg, S. Henriksson, and K. Nilsson, Datorer och politik: Studier i en ny tekniks politiska effekter på det svenska samhället, Zenit, 1970.

H. Glimell, Återerövra datapolitiken! En rapport om staten och informationsteknologin under fyra decennier, 1989.

K. Lindqvist, Datateknik och politik: Datapolitiken i Sverige, Forskningspolitiska institutet, 1945.

D. Geer and H. , På väg till datasamhället: Datatekniken i politiken 1946?1963, Tekniska högskolan, 1992.

I. Dussauge, J. Gribbe, A. Kaijser, P. Lundin, J. Peralta et al., Precursors of the IT Nation: Computer Use and Control in Swedish Society, Third IFIP WG9.7 Conference, 1955.

P. Lundin, Computers in Swedish Society: Documenting Early Use and Trends, 2012.
DOI : 10.1007/978-1-4471-2933-2

T. Nybom, Det nya statskontorets framväxt, 1960.

L. Ilshammar, Offentlighetens nya rum: Teknik och politik i Sverige, Örebro universitetsbibliotek, 1969.

H. Alfvén, Sagan om den stora datamaskinen: En vision, Bonnier, 1966.

P. Naur, Datamaskinerna och samhället: Med ett tillägg om svenska förhållanden av Sten Henriksson, 1969.

Å. Söderlind, Personlig integritet som informationspolitik: Debatt och diskussion i samband med tillkomsten av Datalag (1973:289). Valfrid, 2009.

P. Lundin and N. Stenlås, Technology, State Initiative and National Myths in Cold War Sweden: An Introduction, Science for Welfare and Warfare: Technology and State Initiative in Cold War Sweden. Science History Publications, 2010.

K. Anér, Den tillverkningsbara människan, Folk & samhälle, 1972.

P. Lundin, J. Impagliazzo, P. Lundin, and B. Wangler, Designing Democracy: The UTOPIA-Project and the Role of the Nordic Labor Movement in Technological Change during the 1970s and 1980s, Third IFIP WG9.7 Conference, 2010.
DOI : 10.1007/978-3-642-23315-9_21

L. Magnusson, Den tredje revolutionen ? och den svenska arbetsmarknaden, Prisma, 2000.

A. L. Johansson, Teknikoptimismen i den svenska modellen, 1990.

B. Rolandsson, Facket, informationsteknologin och politiken: Strategier och perspektiv inom LO 1976?1996, Göteborgs universitet, 2003.

. Datorerna, Rapport från TCOs arbetsgrupp för datafrågor, TCO, 1978.

. Datorerna-och-samhällsutvecklingen, Debattinlägg vid Tage Erlanders datasymposium 1980, Tiden, 1980.

I. Johansson, För folket och genom folket: Om idéer och utvecklingslinjer i studieförbundens verksamhet, Liber, 1988.

F. Sejersted, The Age of Social Democracy: Norway and Sweden in the Twentieth Century, 2011.

M. Emanuel, Folkbildning kring datorn 1978?85: Transkript av ett vittnesseminarium vid Tekniska museet i Stockholm den 9 oktober, KTH, 2008.

M. Utbult, Vi väljer vår framtid: Datorerna, makten och våra jobb. Brevskolan i samarbete med LO, 1983.

K. Sköld, K. Anér, L. Nilsson, and G. Wallander, Styra eller styras? Människan och datorn, Sveriges kyrkliga studieförbund, Frikyrkliga studieförbundet, KFUK-KFUM:s studieförbund, 1983.

L. Jansson and B. Pettersson, Den elektroniska demokratin. Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, Johanneshov, 1984.

S. Henriksson, De galna åren ? en efterskrift, Informationssamhället ? åter till framtiden. Vinnova, 2004.

J. Johansson, Du sköna nya tid? Debatten om informationssamhället i riksdag och storting under 1990-talet, 2006.

E. Brynjolfsson and A. Mcafee, The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies, W. W. Norton & Company, 2014.