L. Lindmark, Projekt TERESE -Datorbaserad telekommunikation i praktisk tillämpning. Institutionen för Företagsekonomi, 1979.