J. Alajääski, Tietokoneopetus peruskoulun ala-asteella: Johdanto ja käsitteitä. Jatkoopiskeluun liittyvä tutkielma, 1987.

P. Saarikoski, Koneen ja koulun ensikohtaaminen Suomalaisen atk-koulutuksen varhaisvaiheet peruskoulussa ja lukiossa, Tekniikan Waiheita, issue.3, 2006.

P. Saarikoski, Koneen lumo Mikrotietokoneharrastus Suomessa 1970-luvulta 1990-luvun puoliväliin. (The Lure of the Machine. The Personal Computer Interest in Finland from the 1970s to the mid-1990s) Väitöskirja, yleinen historia Jyväskylän nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 83 (publisher: The Research Centre for Contemporary Culture), Jyväskylä, 2004.

P. Saarikoski, Koneen lumo, pp.44-45, 2004.

P. Saarikoski, Koneen lumo, pp.58-59, 2004.

M. Parkkinen, J. Rantanen, and T. Valli, Tietokone opetuksessa. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sarja A, N:o 56, pp.63-64, 1978.

L. Haddon, The Roots And Early History of the British Home Computer Market: Origins of the Masculine Micro, Management School Imperial College, 1988.

P. Saarikoski, Koneen lumo, p.145, 2004.

P. Saarikoski, Koneen lumo, pp.45-46, 2004.

A. Kivinen, Taulukkolaskentaohjelma mikrotietokoneen opetuskäytössä, Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja Kasvatus, vol.16, issue.5, pp.347-352, 1985.

R. Raivola, Uusi informaatioteknologia edellyttää koulun muuttumista, Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja Kasvatus, vol.16, issue.5, pp.359-366, 1985.

P. Saarikoski, Koneen lumo, p.118, 2004.

J. Kajosvaara, Tietotekniikka ala-asteen koulutyössä. Loppuraportti. Opetushallitus, TAKO-projekti 1.1.1990-30.6, pp.i-ii, 1991.

S. Valtioneuvosto and . Tietoyhteiskunnaksi, Kansalliset linjaukset, Edita: Helsinki, 1995.