T. Haig, Inventing Information Systems: The Systems Men and the Computer, 1950???1968, Business History Review, vol.1, issue.01, pp.15-60, 2001.
DOI : 10.2307/3111754

J. Gribbe, LEO: Databehandling och operativ ledning inom försvaret, 1972?89: Transkript av ett vittnesseminarium vid Högkvarteret i Stockholm den 15 januari Avdelningen för teknik-och vetenskapshistoria, KTH, 2008.

H. C. Cars, C. Skoglund, and K. Zetterberg, Svensk försvarspolitik under efterkrigstiden, 1986.

G. Sjöblom, The Totally Integrated Management Information System in 1960s Sweden, History of Nordic Computing 3: Third IFIP WG9.7 Working Conference on the History of Nordic Computing, 2011.
DOI : 10.1007/978-3-642-23315-9_10