S. Mustonen, Tilastollinen tietojenkäsittelyjärjestelmä SURVO 66, Tampereen yliopiston tietokonekeskus, 1967.

V. Mikkonen and J. Mikkonen, OPSAM: Opintosaavutusten mittaus, 1971.

V. Mikkonen, OVV-opetusmenetelmien vertailu ja valinta, 1975.

O. Kainulainen, Mikroprosessorista 'mikrotietokoneeksi' Osa I. Elektroniikka 13?14, Insinöörilehdet Oy, 1977.

K. Kotiranta and J. Lindqvist, PATO tilasto-ohjelmisto, 1982.