T. Haigh, Inventing Information Systems: The Systems Men and the Computer, 1950???1968, Business History Review, vol.1, issue.01, pp.15-60, 2001.
DOI : 10.2307/3111754

G. W. Dickson, Management Information Systems: Evolution and Status Advances in Computers, pp.1-39, 1981.

J. Yates, Structuring the Information Age: Life Insurance and Technology in the Twentieth Century, 2005.

A. Carlsson, Elektroniska hjärnor: Debatten om datorer, automation och ingenjörer, Artefakter: Industrin, vetenskapen och de tekniska nätverken, pp.1955-58, 2004.

K. Cervin, Automatisk databehandling ? behövs det? Affärsekonomi, p.1272, 1960.

F. Palmskog, Individuell contra automatisk kontorsteknik, Affärsekonomi, vol.27, p.1040, 1958.

G. Dannerstedt, Operationsanalys ? ett praktiskt hjälpmedel i företagens tjänst, Affärsekonomi, vol.25, p.919, 1956.

B. Andrén, USA-intryck av EDP-teknik, Affärsekonomi, vol.27, p.1202, 1958.

C. Murhed, Kundernas syn på saken 1: Internkunden Saab, Tema D22-D23: Tunga linjens uppgång och fall, pp.90-95, 1997.

G. Sjöblom, Systemutveckling och långtidsplanering vid SAS Data i Stockholm Transkript av ett vittnesseminarium vid Tekniska museet i Stockholm den 5 december Avdelningen för teknik-och vetenskapshistoria, 1964.

T. Bergner, Oral history interview by Gustav Sjöblom, matematikmaskin till IT, p.17, 2007.

D. Jr, A. Jack, and W. , A Study of Centralized vs Decentralized EDP at Volvo, 1964.

B. Langefors, System för företagsstyrning, Studentlitteratur, 1968.

P. Lundin, Administrativ systemutveckling i teori och praktik Transkript av ett vittnesseminarium vid Tekniska museet i Stockholm den 26 november 2007 Avdelningen för teknik-och vetenskapshistoria, 1960.

S. Sjöberg, Vilka skall ha terminaler? Modern Datateknik 5, pp.49-50, 1969.

O. Dopping, Data via tråd, Ekonomen, vol.49, issue.11, 1972.

E. Giertz and J. Andersson, Industriell Produktion. Norstedt i samarbete med Sv, Civilekonomfören, 1978.

P. Frenckner, Ekonomisystem i Sverige ? lite historia, pp.9-19, 1978.

K. Sandell, Frigoscandias datachef kritisk: Misstror datasystem, Dagens Industri, 1981.