T. Buland, Den store planen. Norges satsing på informasjonsteknologi, dr.polit. avhandling, Det samfunnsvitenskapelige Fakultet NTNU, 1987.

. Naeringsdepartementet, Evaluering av Nasjonal Handlingsplan for informasjonsteknologi 1987?1990. Rapport fra evalueringsutvalget oppnevnt ved kongelig resolusjon 12, 1990.

P. Thomassen, Inn i DATA-samfunnet, 1980.