B. Nagell, Establishment of Property Right Registries in IDA Countries: A Framework for Development Based on Concepts and Experiences from Norway, 1997.

. En-eiendomssaga, Et jubileumsskrift utgitt av Norsk Eiendomsinformasjon 5. Ejendomsregistrering i de nordiske lande: Et samarbeid mellom faginstitusjoner og universiteter i Norden, pp.87-7866, 1987.