S. R. Hiltz and M. Turoff, The Network Nation, New Jersey, 1978.

J. Palme, History of the KOM Computer Conferencing System, 1978.

S. Nora and A. Minc, L´informatisation de la societé, pp.1977-78

T. Ohlin and K. Synnerstad, Etiska riktlinjer för videotex, Videotexföreningen, 1985.

S. Lernevall and B. Åkesson, 11.8 Videotex In: Svenska Televerket, Del VII, Från myndighet till bolag 1966?, 1993.