L. Magnusson, Den tredje revolutionen ? och den svenska arbetsmarknaden, Prisma, 2000.

B. G. Wennersten, Mikrodatoriseringen: Den tysta revolutionen: En guide för beslutsfattare, Affärsförlaget, 1980.

D. F. Noble, Progress without People: New Technology, Unemployment, and the Message of Resistance, Between the Lines, 1995.

A. S. Bix, Inventing Ourselves Out of Jobs? America's Debate over Technological Unemployment, 2000.

R. Moore and H. Levie, New Technology and the Trade Unions, pp.13-21, 1982.

K. Nygaard and O. Bergo, Databehandling, planlegging og styring: Grunnbok for fagbevegelsen, Norsk regnesentral, 1972.

H. Braverman, Labor and Monopoly Capital, Monthly Review, vol.26, issue.3, 1974.
DOI : 10.14452/MR-026-03-1974-07_1

H. Braverman, Arbete och monopolkapital: Arbetets degradering i det tjugonde århundradet, Rabén & Sjögren, 1977.

P. Ehn, M. Perby, and Å. Sandberg, Brytningstid: Teknik, arbete och facklig kamp i grafiska branschen: Rapport från samarbetet mellan Svenska Dagbladets Kamratklubb och Demos-projektet, 1983.

S. Bødker, A UTOPIAN Experience: On Design of Powerful Computer-Based Tools for Skilled Graphic Workers Computers and Democracy: A Scandinavian Challenge, Avebury, 1987.

L. Winner, Autonomous Technology: Technics-Out-of-Control as a Theme in Political Thought, 1977.

D. Edgerton, Tilting at paper tigers, The British Journal for the History of Science, vol.26, issue.01, pp.67-75, 1993.
DOI : 10.1017/S0007087400030144

M. R. Smith, Technological Determinism in American Culture Does Technology Drive History? The Dilemma of Technological Determinism, 1994.

B. Skovdahl, Tingsten, totalitarismen och ideologierna. Symposion, 1992.

H. Weinberger, Nätverksentreprenören: En historia om teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete från den Malmska utredningen till Styrelsen för teknisk utveckling. KTH, Avd. för teknik-och vetenskapshistoria, 1997.

. Att-välja-framtid, Ett underlag för diskussion och överväganden om framtidsstudier i Sverige: Betänkande. Statens offentliga utredningar (SOU), p.59, 1972.

M. Isacson and L. Berggren, Arbetets organisation och ledning, Det lyser en framtid: Svenska Metallindustriarbetareförbundet 1957?1981. IF Metall, 2008.

. Företagsdemokrati-och-data, Sammanfattning av LOs handlingsprogram, 1976.

. Datorerna-och-samhällsutvecklingen, Debattinlägg vid Tage Erlanders datasymposium 1980, Tiden, 1980.

A. Johansson, Taylorismen och arbetarrörelsen: En problemdiskussion Arbete och arbetsmarknad i Norden: Nya linjer inom den nordiska arbetslivsforskningen, Arkiv, 1988.

A. L. Johansson, Teknikoptimismen i den svenska modellen, 1990.

G. Bjerknes, P. Ehn, and M. Kyng, Computers and Democracy: A Scandinavian Challenge, Avebury, 1987.

U. S. Pedersen, Fagbevaegelsen og spørsmålet om industrielt demokrati i Skandinavien: Nogle problemstillinger og resultater fra et komparativt skandinavisk project Arbete och arbetsmarknad i Norden: Nya linjer inom den nordiska arbetslivsforskningen, Arkiv, 1988.

T. Judt, Postwar: A History of Europe since 1945, Heinemann, 2005.

J. Johansson, Arbetsmiljöfonden: Lagen om avsättning till arbetsmiljöfond. Tholin/Larsson-gruppen, 1974.

Å. Sandberg, Arbete, ledning och teknik: Resultat från ett forskningsprogram om omvandling i företag och fack vid Arbetslivscentrum 1975?1991, 1991.

R. Howard, UTOPIA: Where Workers Craft New Technology, Technology Review, vol.88, issue.3, pp.43-49, 1985.

M. Asp and S. James, Trender inom skandinavisk systemutveckling, 2003.